Hallingdal Pukk & grus AS er ett pukkverk som driftes med ett samarbeid mellom Geilo Tomteservice AS, Bjella Medgard AS og Ål Gravedrift.

Våre kunder;  Skal få levert varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris.

Lokalmiljøet;  Kunder skal oppleve Hallingdal pukk & grus AS, som en lokal aktør med god dialog mot nærsamfunnet.  Kunder skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig måte.

Tilsynsmyndigheter;  Skal oppleve og føle trygghet for at Hallingdal Pukk & grus AS overholder de krav som er pålagt, gjennom lover, forskrifter og HMS.

Hallingdal pukk & grus AS skal være en trygg samarbeidspartner for alle!