Matjord/vekstjord

Matjord/vekstjord er jord som blir brukt i grøntanlegg. Vekstjord er ferdig siktet. Brukes til å så gress og beplantning.