Ballastpukk

32/63

Ballastpukk har ofte bruksområde til jernbane, bærelag, drenering, tilbake fylling rundt grunnmur.