Bærelag

0/32

Bærelag før asfaltering og annet topplag som 0/16. Brukes mye som bærelag under 0/8 eller 0/4 subbus med belegningsstein på toppen. Krever god drenering for å være telefri. Fyllehøyde 10 – 30 cm.