Subbus/veggrus

0/16

Grus til veier og gårdsplasser. Massen har meget gode grusvei egenskaper. Brukes også som avretning før asfaltering.