Maskinkult

20/120

Oppfylling med høyt krav til drenering. Masse uten 0 stoff og er telefri. Ubegrenset fyllehøyde.