Grøftesingel

8/16

Mest brukt til grøftepukk, drenering ved husbygging og oppretting ved støping.