Forsterkningslag

0/60

Bærelag/forsterkningslag som er finere en 0/120, men har mange av de samme egenskapene og bruksområdet. Krever god drenering for å være telefri. Fyllhøyde 20-60 cm.

0/120

Bærende masser og oppfylling. Fyllhøyde 50-60 cm. Fjellmasser har gode bæreegenskaper. Krever drenering for å være telefri. Produktet er knust i ett trinn og kan være grov.